2012

Generalforsamling 2012

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 14. juni 2012

 

1. Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Bestyrelsen har indgået endnu en aftale med Kolding Kommune omkring vedligeholdelse af plantebæltet ud mod Skolevej, samt de grønne arealer (er tidligere sendt rundt pr. mail). Dog overholder kommunen ikke helt det der er aftalt, blandt andet på grund af helligdage og diverse maskinfejl, så vi afventer den næste græsklipning, og ser om kommunen lever op til det lovede, ellers tager Klaus kontakt med dem.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Alex fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år.

 

Kontingentet blev fastsat til 500 kr. da vi ikke længere selv skal bekoste vedligeholdelse af de grønne arealer. Rykkergebyret forblev 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Det var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Der blev besluttet at grundejerforeningen indkøber et partytelt på 6 x 12 meter i PVC til ca. 9.000 kr., til brug ved vores Sankt Hans-arrangement og til gadefesten. Bestyrelsen skal godkende det endelige køb. Derudover blev det vedtaget at medlemmer af grundejerforeningen kan leje teltet for 300 kr. pr. gang. Teltet kan kun lejes til eget brug, og må kun opstilles i egen have. Der bliver undersøgt omkring forsikring hvis teltet skulle blæse væk og ødelægge noget undervejs.

 

Beslutningen blev taget på baggrund af at leje af et tilsvarende telt koster mellem 1.800 og 2.500 kr.

 

Der var 5 stemmer for, 3 neutrale, 2 imod og 1 fuldmagt til en nej stemme. Beløbet til indkøb af teltet bliver taget af kassebeholdningen, og festudvalget står for indkøbet.

 

Der blev besluttet at etablere en permanent bålplads på arealet omkring vores fodboldbane, det skal dog indstilles at bålpladsen kun må bruges i forbindelse med fælles arrangementer i grundejerforeningen, som f.eks. Sankt Hans og gadefest. Dette blev besluttet med betydeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Alex Sartor Thomsen (DT5), Lars Ebbesen (DT8) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Alle 3 modtog genvalg.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Carsten Thorsen (DT2) forsætter som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Der kom forslag omkring nabohjælp, som er et website hvor man kan tilmelde sig hver især, og derved give sine naboer besked om at man er bortrejst i en periode. Nærmere info sendes pr. mail, og de der måtte ønske det kan tilmelde sig.

 

Vedr. Sankt Hans festen, så har festudvalget inviteret Dollerup Høj, og der blev foreslået også at invitere dem til sommerfesten, og samtidig spørge dem om det var en mulighed at holde fremtidige sommerfester sammen. Der var bred opbakning omkring dette blandt de fremmødte medlemmer.

 

Der er nogle der har oplevet nogle problemer omkring parkeringer her på Dollerup Torp, der henstilles til at alle parkerer deres køretøjer i deres egen indkørsel.

 

Der er desværre stadig nogle få der kører for stærkt på Dollerup Torp – tænk over hvor hurtigt du kører, der er efterhånden mange børn i kvarteret!

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 6. juli 2012 på 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives rykkergebyr på 50 kr.