2013

Generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 11. juni 2013

 

1. Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Forsikring af vores telt

Prisen er blevet undersøgt ved forskellige selskaber, men der er ikke tegnet nogen forsikring mod skader pådraget ved eks. at det blæser væk og derved kan forårsage skade på andres ejendom. Teltet har ikke været lånt ud til nogle medlemmer siden anskaffelsen.

 

Sten i og omkring bålpladsen

Dette blev foreslået ved sidste møde og der er vi ikke kommet videre. Marianne tager kontakt til Dorthe da hun ved sidste møde mente hun kunne skaffe nogle marksten.

 

Ang. græsslåning på fælles arealer

Klaus har løbende haft kontakt til Kolding kommune, da de ikke helt lever op til det de har lovet, og da det stadig ikke er optimalt, kontakter han dem igen.

 

Muldvarpeskud

Der blev oplyst at der er fanget 2 muldvarpe i de udsatte fælder og jagten forsætter. Det skal derfor siges at det vil være en god ide at oplyse vores børn omkring de sorte spande der står på fællesarealerne at det er NIX PILLE, fordi fælderne kan forårsage alvorlige skader på hænder og fødder.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Alex fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

 

Kontingent 500 kr. Rykkergebyret 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Det var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Alex Sartor Thomsen (DT5), Lars Ebbesen (DT8) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Alle 3 modtog genvalg.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Carsten Thorsen (DT2) forsætter som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Lystfiskere ved søen

Iflg. Kolding kommune er det tilladt at fiske i søen med gyldigt fisketegn, men der er opfordres til at være opmærksom på at få fjernet evt. fiskeaffald hvis nogen renser de fangede fisk omkring søen. Der opfordres også til at tage kontakt til ”fremmede fiskere” hvis vi ser de ikke fjerner deres fiskeaffald.

 

Oprensning af søen

Dette har tidligere været oppe, men Klaus kontakter Dollerup Høj og Dollerup Engsø i håb om at et fælles opråb kan få Kommunen til at gøre noget ved det.

 

Hundelorte skilte

Disse trænger til fornyelse, Søren printer og laminerer nogle.

 

Tømning af skraldespande omkring søen

Dette fungerer ikke optimalt og der ønskes udvidelse af antal. Klaus tager kontakt til Kolding kommune omkring dette.

 

Rotter

Flere husstande har observeret rotter i kvarteret, Søren og Anja + Louise og Dennis har haft kontakt til den kommunale rottebekæmpelse, og der opfordres til at være opmærksom på problemet.

 

Snerydning

Der blev aftalt at hvis bestyrelsen vurderer der er et behov, bestilles der en til at komme og rydde kvarteret.

 

Algebehandling

Alex indhenter et tilbud som kan benyttes hvis det ønskes.

 

Andet

Carsten Thorsen ønsker at træde ud af festudvalget. Dorte Detlef tiltræder i stedet for.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest

12. august 2013 på 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives rykkergebyr på 50 kr.