2014

Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 19. juni på Dollerup Torp 4

 

På dette års generalforsamling havde vi besøg af 2 medlemmer fra Lunderskov lokalråd, som kunne fortælle om en masse gode tiltag der bliver arbejdet med for at forskønne og gøre vores by mere aktiv.

Her kan der blandt andet nævnes renovering af vores station og parkeringspladsen/området ved Guldbageren. Derudover arbejdes der med nogle fremtidige projekter som dog endnu ikke er finansieret6eller godkendt, men de kunne nævne nogle af idéerne som er renovering af Storegade, udvidelse af hallen og udvidelser af gang/cykelstier i byen og evt. en sti til Kolding.

En opfordring fra lokalrådet er at møde op når der afholdes borgermøder, da det sender et signal om at der er god opbakning til det store frivillige arbejde der bliver langt i det, samt at Kolding Kommune – der sidder hårdt på pengepungen – kan se at der er opbakning fra byens borger.

Skulle der sidde nogle og tænke at det kunne være spændende at være med til at forskønne vores by, er beskeden at der altid er plads til flere medlemmer i lokalrådet, så det er bare at melde sig til.

 

Generalforsamlingen:

 

1.Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

 

I det forgangne år har vi fået en ny hjemmeside, hvor man kan se billeder fra vores fælles arrangementer samt børnenes fødselsdage, finde vedtægter og referater samt se mailadresserne på alle husstande. Husk at ”tilmelde” jeres barn til listen hvis nye børn kommer til. Kontakt Klaus (DT4) hvis listen skal opdateres.

Der er blevet lavet en kalender app med børnefødselsdage, der giver en påmindelse kl. 7 til de der skulle have lyst til at hejse flaget. Klaus DT4 sender den ud til os alle, skulle du af en eller anden grund ikke have modtaget den, kan du kontakte ham.

Vores legeplads er atter blevet gennemgået og godkendt med 2 små anmærkninger, i form af en revne i et gyngesæde, og manglende plastikhætter på fire synlig bolt gevind.

Kolding Kommune har været kontaktet ved flere lejligheder omkring vedligeholdelse af vores plantebælte ved Skolevej og græsslåning på vores fælles arealer. Græsslåningen forstætter som hidtil og i plantebæltet vil der blive fjernet ukrudt i sensommeren. Klaus DT4 opretholder kontakten med Kolding kommune, da kommunikationen ikke kører optimalt.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Alex fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

 

Kontingent 500 kr. Rykkergebyret 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Det var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, i øjeblikket sidder Alex Sartor Thomsen (DT5), Lars Ebbesen (DT8) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen

 

Klaus Detlef DT4, Alex Sartor Thomsen DT5 modtog genvalg.

Lars Ebbesen DT8 træder ud af bestyrelsen, og Poul F. Poulsen (DT17) indtræder på hans plads.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Carsten Thorsen (DT2) forsætter som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Der blev foreslået at ansøge om at opsætte en miljøstation til indlevering af aviser/ugeblade og flasker, men da der blev oplyst at Kolding Kommune holder øje med genbrugspladserne om hvor meget affald der bliver afleveret på de enkelte pladser, og Lunderskov ligger lavest og derved er lukningstruet vil vi gerne opfordre til at vi kører vores affald væk lokalt, og derfor blev vi også enige om ikke at ansøge/opsætte miljøstationerne.

Et tidligere problem med hundelorte på stien omkring søen ser ud til at være vendt tilbage så derfor bliver skiltene nu fornyet, og så blev der opfordret til at bruge poser til den dertil indrettede opgave.

Der blev talt om de problemer som Dollerup Høj har haft med stankelbenslarver som har ødelagt mange græsplæner og som de har fået foretaget bekæmpelse imod. Problemet er i mindre omfang på Dollerup Torp, og vi besluttede at vente med at gøre noget til vi ser om vi bliver ramt i samme omfang. Tidspunktet for bekæmpelse er heller ikke de rigtige pt.

Tilsidst blev der snakket om tjenesten Nabohjælp, hvor de fremmødte medlemmer af vores forening gerne vil opfordre os alle til at tilmelde os, og det blev besluttet hvis der er mange der tilmelder sig, indkøber grundejerforeningen et Nabohjælp skilt og opsætter det ved indgangsvejen til Dollerup Torp.

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest 15. August 2014

På 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives rykkergebyr på 50 kr.