2015

Generalforsamling 2015

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni på Dollerup Torp 4

 

1.Valg af dirigent

 

Klaus blev valgt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år

 

Nabohjælp er blevet godt modtaget på gaden, og der er blevet opsat et Nabohjælp skilt ved indkørslen til Dollerup Torp. Mange huse er tilmeldt og øvrige opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp.

Vores legeplads er levet gennemgået og godkendt af Hahns Services.

Vej og Park i Kolding Kommune blev i marts 2015 gjort opmærksom på at regnvandbassinet ikke fungerede efter hensigten. Inden for en uge var regnvandsbassinet blevet renset op, og det fungerer nu efter hensigten igen.

Der er i år ikke taget kontakt til Kolding Kommune omkring vedligeholdelse af fællesarealerne,;men de har som tidligere år foretaget græsslåning af fællesareslerne, hvilket er tilfredsstillende.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Alex fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget, kontingent samt rykkergebyr for det kommende år

 

Kontingent 500 kr. Rykkergebyret 50 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelsen

 

Net i fodboldmålene trænger til udskiftningen. Tina Willumsen sørger for dette (er sket når dette læses).

 

6. Forslag fra medlemmerne

 

Festudvalget for Dollerup Torp har anmodet om 1.000,- kr. i tilskud til den årlige gadefest, for at sikre en fornuftig pris på maden såfremt tilmeldingen skulle svigte – forslaget godkendt af alle. Evt. overskud vil blive tilbageført til Grundejerforeningen.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I øjeblikket sidder Alex Sartor Thomsen (DT5), Poul F. Poulsen (DT17) og Klaus Detlef (DT4) i bestyrelsen. Klaus Detlef (DT4) og Poul F. Poulsen (DT17) modtog genvalg.

Alex Sartor Thomsen (DT5) ønsker at træder ud af bestyrelsen, og Sidsel Broe (DT7) indtræder på hans plads som kasserer i bestyrelsen.

 

8. Valg af 1 suppleant

 

Louise Jürgensen (DT1) blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af revisor

 

Vickie Steiner (DT3) forsætter som revisor.

 

10. Eventuelt

 

Klaus foreslår at § 7 i Grundejerforeningens vedtægter ændres: Under § 7 står at at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Det bør ændres til “inden udgangen af juni måned”. Ingen indvendinger mod dette forslag. (Vedtægterne samt regler for vedtægtsændringer - § 10 - kan læses i vores vedtægter på www.http://dolleruptorp.dk/generalforsamling/vedtaegter).

Der er generelle myre problemer hos mange af husstandene. Nogle har haft gode erfaringer med myreexpressen.dk

Teltet bliver fremover opbevaret hos Poul’s bror. Har tidligere lagt hos Marianne og Bent.

Det blev nævnt at søen fortsat gror til. Klaus vil sammen med formanden for Grundejerforeningen på Dollerup Høj tage kontakt til Kolding Kommune.

 

 

Indbetaling af kontingent på kr. 500,- til grundejerforeningen er senest

1. september 2015 på 7040 0000409937

 

Ved for sent indbetaling tilskrives et rykkergebyr på 50 kr.